ఐదు ఎకరాల స్థలం…!! 5 కోట్లకు మురిసిపోతున్న “మున్నూరు కాపులు”

THE NEWS INDI(tnilivet.v)….

ఐదు ఎకరాల స్థలం…!! 5 కోట్లకు మురిసిపోతున్న “మున్నూరు కాపులు”

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 30 సీట్లకు”మున్నూరు కాపులు” అర్హులు.. ?

 పూర్తి విశ్లేషణ రేపు చూడండి…!

www.thenewsindia.co

Related posts

Leave a Comment